بررسی و تحلیل مقاله های ISI مدیریت منابع انسانی

بررسی و تحلیل مقاله های نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک جهت دستیابی به کلاس جهانی، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، ادبیات نظری، کلاس

ادامه مطلب


مطالب تصادفی